Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με προϋπολογισμό 264.072,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-02-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ», με προϋπολογισμό 116.350,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-02-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών 15 (Διοικητήριο).

Οι ενδιαφερόμενοι...

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμάτας & στα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του & των Νομικών Προσώπων, σε ότι αφορά σε προμήθεια γάλακτος για το έτος 2014. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/02/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου...

Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

στις .

Γνωστοποιούμε ότι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας:

την 28-1-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας του Δημοσίου Διαγωνισμού του έργου «Άρση του κινδύνου από την πτώση των απολεπίσεων του φέροντος οργανισμού του...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων και έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014. Συνολικά θα προσληφθούν δεκαπέντε (15) άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και την υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων ανταλλακτικών και υλικών περίφραξης παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει σύμφωνα με την υπ. αρ. 23/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για την...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη για την εκμίσθωση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για χρήση χώρου στάθμευσης

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για χώρο στάθμευσης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη 30) την 5.2.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη για παραχώρηση χερσαίου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ

στις .


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας, πλησίον παιδικής χαράς, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη 30) την Παρασκευή 31/1/2014 και ώρα...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr