Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια πολυαιθυλενίου

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πολυαιθυλενίου,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.600,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ0Χ-8ΜΖ και μπορείτε...

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (ορειχάλκινα υλικά και εξαρτήματα)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (ορειχάλκινα υλικά και εξαρτήματα), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.350,00 πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Περίληψη διάκήρυξης για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (χυτοσιδηρά υλικά και εξαρτήματα)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (χυτοσιδηρά υλικά και εξαρτήματα), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.350,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Περίληψη διακήρυξης για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (σωλήνες και υλικά σωληνώσεων)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (σωλήνες και υλικά σωληνώσεων), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.250,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (διακόπτες και ορειχάλκινοι σύνδεσμοι)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (διακόπτες και ορειχάλκινοι σύνδεσμοι), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.900,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για τα έτη 2014-2015 (συνολικός χρόνος σύμβασης ένα έτος απο την υπογραφή της)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 775.214,08 με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28/05/2014 στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης.

Την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη διακήρυξης εδώ

...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσίων του και των Νομικών Προσώπων σε ότι αφορά σε προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Η δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 50.866,83 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/04/2014 ώρα 11.00 πρωινή στο Τμήμα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2014

στις .

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας, θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο, το μήνα Απρίλιο του έτους 2014.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr