Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ»

στις .

Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.)προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ», με προϋπολογισμό 90.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-02-2014, ημέρα...

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από τα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

στις .

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ -  ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  πρόχειρο   μειοδοτικό διαγωνισμό με   σφραγισμένες   προσφορές   για   την   επιλογή αναδόχου,  για  την  υλοποίηση  του  έργο«συντήρηση, επισκευή  και  κάθε  άλλη εργασία     που    απαιτείται     για   την   ομαλή     λειτουργία  ...

Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγ.Φλώρου

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Ολοκλήρωση Αποχέτευσης Δικτύου Ακαθάρτων Τ.Κ. Αγ.Φλώρου, προϋπολογισμού 55.000 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.3.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 10:00 πμ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063138 (κ.Βασιλόπουλος Παναγιώτης).
Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ

...

Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας: Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήσης 2014

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας: Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2014, προϋπολογισμού 198.000 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.2.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063183 (κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης)
Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ....

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια χημικών υλικών για απολύμανση υδάτων

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο "Πρόμήθεια Χημικών Υλικών για απολύμανση υδάτων", προϋπολογισμού 59.975,00 € πλέον ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46) την 20.2.2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ της 11ης και 12ης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ)», με προϋπολογισμό 428.766,00€.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-02-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών 15 (Διοικητήριο).

Οι...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με προϋπολογισμό 264.072,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-02-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ», με προϋπολογισμό 116.350,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-02-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Ψαρών 15 (Διοικητήριο).

Οι ενδιαφερόμενοι...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr