Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη για εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Λιμενικού Ταμείου, επί της πλατείας Τελωνείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

στις .


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό  φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου, επί της πλατείας Τελωνείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη για παραχώρηση χερσαίου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα - Παρκ

στις .


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας, πλησίον παιδικής χαράς, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Μιαούλη 30) την 29.04.2014, ημέρα Τρίτη...

Πρόχειρος ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για "ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2014"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί,  πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2014)» με προϋπολογισμό με τον Φ.Π.Α.: 29.997,24 €. 
Το αντικείμενο των εργασιών αφορά στη φυτοπροστασία δένδρων και θάμνων στα αλσύλλια και στους υπόλοιπους χώρους...

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια πολυαιθυλενίου

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πολυαιθυλενίου,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.600,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ0Χ-8ΜΖ και μπορείτε...

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (ορειχάλκινα υλικά και εξαρτήματα)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (ορειχάλκινα υλικά και εξαρτήματα), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.350,00 πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Περίληψη διάκήρυξης για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (χυτοσιδηρά υλικά και εξαρτήματα)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (χυτοσιδηρά υλικά και εξαρτήματα), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.350,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Περίληψη διακήρυξης για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (σωλήνες και υλικά σωληνώσεων)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (σωλήνες και υλικά σωληνώσεων), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.250,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (διακόπτες και ορειχάλκινοι σύνδεσμοι)

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμηθεια υλικών ύδρευσης (διακόπτες και ορειχάλκινοι σύνδεσμοι), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.900,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 12:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια",...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr