Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια συστήματος ανίχνευσης αφανών διαρροών

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει  δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό  για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ",  προϋπολογισμού 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 30.7.2014 και ώρα 12:00 μεσημβρινή - 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση, πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». (Κ.Α. 30.7331.05 – εγκεκρ. πίστωση 20.000,00 € από...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 9/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργία Δημοτικών Λαχανόκηπων (2014)» προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων προκειμένου να κατασκευάσει και να διαμορφώσει το Δημοτικό Λαχανόκηπο.
Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 19.962,90€ με το ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών εντάσσετε στο   Τεχνικό  Πρόγραμμα του...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΕ Κ.Θ. 112

στις .

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγόριας ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με κωδικό θέσης 112, της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2014.

Την ορθή επανάληψη του πίνακα μπορείτε να βρείτε εδώ.

...

« Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πενήντα πέντε (55) ημέρες, για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας στον Ταΰγετο »

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων χρονικής διάρκειας έως πενήντα πέντε (55) ημερών για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας στον Ταΰγετο.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

Την Ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε...

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΜΕ Κ.Θ. 114

στις .

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε ανασυνταγμένος - διορθωμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας με κωδικό θέσης 114 της ανακοίνωσης με αριθ. ΣΟΧ 2/2014.

Τον ανασυνταγμένο - διορθωμένο πίνακα μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 10/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014  » προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων επαγγελματιών για την υλοποίηση της προμήθειας ¨ Προμήθεια  Κηποτεχνικού εξοπλισμού 2014¨.

Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 14.987,55€ με το ΦΠΑ. Η προμήθεια εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα...

Προμήθεια υλικών άρδευσης

στις .


Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών άρδευσης παραδοτέα στα  Δ.Δ. Πηγών και Σπερχογείας , προϋπολογισμού 4.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα  30.6.2014 και ώρα 12:00 - 13:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr