Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΜΕ Κ.Θ. 114

στις .

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε ανασυνταγμένος - διορθωμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας με κωδικό θέσης 114 της ανακοίνωσης με αριθ. ΣΟΧ 2/2014.

Τον ανασυνταγμένο - διορθωμένο πίνακα μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 10/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014  » προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων επαγγελματιών για την υλοποίηση της προμήθειας ¨ Προμήθεια  Κηποτεχνικού εξοπλισμού 2014¨.

Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 14.987,55€ με το ΦΠΑ. Η προμήθεια εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα...

Προμήθεια υλικών άρδευσης

στις .


Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών άρδευσης παραδοτέα στα  Δ.Δ. Πηγών και Σπερχογείας , προϋπολογισμού 4.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα  30.6.2014 και ώρα 12:00 - 13:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στις .

Σας ενημέρωνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 2-2014 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων.

Τους σχετικούς πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ανα κωδικό θέσης μπορείτε να τους δείτε παρακάτω:

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

...

Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών, προϋπολογισμού 5.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη  24.6.2014 και ώρα 12:00 - 13:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 6Β8ΨΟΡ0Χ-8ΛΣ και μπορείτε να...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση του ασύρματου δικτύου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει για ένα έτος την ανάγκη συντήρησης του ασύρματου δικτύου που διαθέτει, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του χώρου να συμμετάσχουν  στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.
 
  • Είδος διαδικασίας: Ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς.
  • Κριτήριο κατακύρωσης: Η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ζητάει...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής -κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής - Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 32.651,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/06/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10.30π.μ. και λήξης...

Περίληψη διακήρυξης κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει κανονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού και του Δημοτικού Παντοπωλείου έτους 2014. Η συνολική δαπάνη προυπολογίζεται στο ποσό των 157.039,04 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δήμο Καλαμάτας Αριστομένους 28 την 25/06/2014 ώρα έναρξης παραλαβής των...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr