Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του ασύρματου δικτύου του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του ασύρματου δικτύου του, ζητά από όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει κλειστή οικονομική προσφορά την Παρασκευή 1/8/2014 και ώρα 1:00 μμ στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου Καλαμάτας, Αριστομένους...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φωτοαναπαταγωγικές δραστηριότητες

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, σε οτι αφορά σε φωτοαναπαραγωγικές δραστηριότητες καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας κλειστές προσφορές. Ημερομηνία διεξαγωγής 01/08/2014 και ώρα 11.00 π.μ. προυπολογισμός 6.457,94   

την μελέτη θια την δείτε εδώ

την πρόσκληση εδώ

...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου την 04/08/2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο Διοικητήριο 1ος όροφος Ψαρών 15 Καλαμάτα.

την μελέτη - διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την περίληψη εδώ

...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ξυλείας

στις .

ΟΔήμος Καλαμάτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ξυλείας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο Διοικητήριο 1Ος όροφος Ψαρών 15 Καλαμάτα και ώρα 11.οο π.μ.

την μελέτη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την πείληψη διακήρυξης εδώ

...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού στη μικροφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση και προμήθεια συστήματος προβολής ήχου και εικόνας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού στη μικροφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση και προμήθεια συστήματος προβολής ήχου και εικόνας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την 05/08/2014 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10.50 και λήξη της παράδοσης 11.00 π.μ. στο γραφείο 112 Ψαρών...

Aνακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομενών για το έργο: Επισκευές δρόμου προς Ι.Μ. Δήμιοβας

στις .

Aνακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομενών για το έργο: Επισκευές δρόμου προς Ι.Μ. Δήμιοβας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση <<ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΔΗΜΙΟΒΑΣ >> (Κ.Α. 30.7333.12 – εγκεκρ. πίστωση 12.500€ από Δ.Π.. και προϋπολογισμού μελέτης 12.468,00€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο,...

Συγκροτήση Επιτροπής Παραλαβής

στις .

 

Ανακοινωση για διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Εργών.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2. Την υπ.αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

3. Την υπ. αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. το άρθρο 55...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση  έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούλιο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο μέχρι τις 16/7/2014.

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr