Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει σύμφωνα με την υπ. αρ. 343/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για την...

Ανακοίνωση - ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού "προμήθεια σάντουιτς έτους 2014-2015"

στις .

Μετά την ενημέρωση απο την διέυθυνση Α/θμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στην προμήθεια σάντουιτς - δεκατιανό για την κάλυψη των μαθητών των σχολείων, ο αριθμός των σάντουιτς που θα παραδίδονται σε καθημερινή βάση στα σχολεία ανέρχεται πλέον σε 372 τεμάχια. Για την εξασφάλιση της όσον το δυνατόν καλύτερης ποιότητας των ανωτέρω, θεωρούμε...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου επαναδημοπρατούμενου διαγωνισμού για προμήθεια σάντουιτς έτους 2014-2015

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναδημοπρατούμενο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη προκειμένου να προβεί στην προμήθεια σάντουιτς για τις ανάγκες των Δημοτικών σχολείων για το έτος 2014-2015. Η προυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 27.975,20 ευρώ.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την διακήρυξη εδώ

την περίληψη εδώ 

...

Προμήθεια οργανικού χλωρίου σε σκόνη

στις .

Το ΝΠΔΔ "ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια οργανικού χλωρίου σε σκόνη , προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα την Τετάρτη 7.9.2014 και ώρα 12:00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2721020257 και 2721023341.
Η περίληψη της διακήρυξης...

Προμήθεια 60m3 έτοιμου σκυρόδεματος 16-20 με μεγάλη πρέσα (αντλία) για την τσιμεντόστρωση του ποταμού Νέδοντα.

στις .


Η Δ.Ε.Υ.Α.Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "προμήθεια 60m3  έτοιμο σκυρόδεμα 16-20  με μεγάλη πρέσα (αντλία)  για την τσιμεντόστρωση του ποταμού Νέδοντα",  ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11.9.2014 και ώρα 12.00 έως 13.00(ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια άρτου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών σε ότι αφορά σε προμήθεια άρτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά την 03/09/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Καλαμάτας στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης

πληροφορίες και το έντυπο προσφοράς θα το...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μηνα Σεπτέμβριο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων.

Την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στις .

Ο  Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, σε είδη ατομικής προστασίας των εργαζόμενων – α) «Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο» και β) «δοκιμαστικά όργανα τάσης (αγκίδα)»,  καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.
Είδος διαγωνισμού: Διαδικασία ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr