Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συγκροτήση Επιτροπής Παραλαβής

στις .

 

Ανακοινωση για διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Εργών.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2. Την υπ.αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

3. Την υπ. αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. το άρθρο 55...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση  έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούλιο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο μέχρι τις 16/7/2014.

...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από τα σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014, στο Δημαρχείο, οδός Αριστομένους 28, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

στις .

Ανακοίνωση για κλήρωση συγκρότησης επιτροπής προμηθειών - παραλαβής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

  2. Την υπ΄αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21508/4-11-2011 απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-11 τεύχος Β’).

  3. Την υπ’ αρίθμ, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  4. Την...

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών

στις .

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2. Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

3. Την υπ΄ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Το  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας έτους  2014...

Προμήθεια συστήματος ανίχνευσης αφανών διαρροών

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει  δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό  για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ",  προϋπολογισμού 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 30.7.2014 και ώρα 12:00 μεσημβρινή - 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (οδός Σπάρτης 46).
Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση, πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». (Κ.Α. 30.7331.05 – εγκεκρ. πίστωση 20.000,00 € από...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 9/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργία Δημοτικών Λαχανόκηπων (2014)» προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων προκειμένου να κατασκευάσει και να διαμορφώσει το Δημοτικό Λαχανόκηπο.
Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 19.962,90€ με το ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών εντάσσετε στο   Τεχνικό  Πρόγραμμα του...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr