Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Εκποίηση Άχρηστων Υλικών

στις .


Η Δ.Ε.Υ.Α.Καλαμάτας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, η εκποίηση με τίτλο "ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ",   που βρίσκονται στην αποθηκη της ΔΕΥΑΚ και στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μεγαλύτερη οικονομική προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 14.10.2014 και...

Πρόσληψη δύο (2) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ

στις .

Το ΝΠΔΔ "ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  δύο άτομα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς, για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα, 6.10.2014
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2721023341 και 2721020257, κα Παπασαραντοπούλου.
Τη με αριθ. 2583/1.10.2014...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Οκτώβριο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων.

Την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

...

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 2015

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές, σύμφωνα με  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών  έτους 2015.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν...

Προμήθεια μεταχειρισμένου αποφρακτικού οχήματος.

στις .


Η Δ.Ε.Υ.Α.Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη τεχνοοικονομικά συμφέρουσα προσφορά για την "προμήθεια μεταχειρισμένου αποφρακτικού οχήματος",  προϋπολογισμού 50.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηχθεί την Τετάρτη 22.10.2014 και ώρα 12.00 έως13.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας οδός Σπάρτης 46....

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κ.λ.π. 2014.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από τα σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 στο Δημαρχείο, οδός Αριστομένους 28, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του...

Καθαρισμός αθλητικών χώρων

στις .

Το ΝΠΔΔ "ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει σε συνεργείο, τον καθαρισμό των αθλητικών χώρων και κτηρίων, για το χρονικό διάστημα 1.10.2014 έως 31.12.2014.
Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Τρίτη 30.9.2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Φορέα (Βύρωνος...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr