Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ" καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ" καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με υδατοδρόμιο- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

στις .

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας Καλαμάτας προσκαλεί εταιρείες που ενδιαφέρονται να αδειοδοτήσουν, κατασκευάσουν, λειτουργήσουν και  εκμεταλλευτούν την εγκατάσταση του υδατοδρομίου και διαθέτουν την σχετική εμπειρία στηνδιαχείριση και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ να υποβάλουν προσφορά για την εργασία αυτή για το λιμάνι της Καλαμάτας. Κατάθεση προσφορών έως 25/10/2013.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση.

...

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτοσμίγματος

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προμηθευτεί ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σάκους των 25kg για τις ανάγκες επούλωσης λάκκων του οδικού δικτύου, καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές. 


Παρατίθενται:...

ΣΟΧ 3 2013: Ανασυνταγμένοι-διορθωμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων

στις .

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ανασυνταγμένοι-διορθωμένοι πίνακες για την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2013 ανά κωδικό θέσης:

ΚΘ 107ΚΘ 108ΚΘ 109ΚΘ 110ΚΘ 111ΚΘ 112ΚΘ 113

Δείτε και τη σχετική απόφαση Δημάρχου

 

...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προτίθεται να αναθέσει σε αναγνωρισμένο οργανισμό ασφάλειας (ΑΟΑ) α) την τροποποίηση αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) Καλαμάτας (με πιθανή τροποποίηση των ορίων διεπαφής) β) Τροποποίηση σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) Καλαμάτας.

Κατάθεση προσφορών έως 25/10/2013.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

 

...

Ανακοίνωση-Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή/τριας της δημοτικής σχολής χορού της ΚΕ Φάρις

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23-08-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, την υπ. αριθμ. 29 @ 83/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  τον Κανονισμό Προσωπικού της «ΦΑΡΙΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr