Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διεθνής διαγωνισμός για την «Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης και μελέτη πράξης εφαρμογής, περιοχής Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 337.492,00 € χωρίς ΦΠΑ (418.490,08 € συμπερι­λα­μ­βα­νο­μέ­νου Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές...

«Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας»με προϋπολογισμό 59.947.58 € χωρίς ΦΠΑ και 74.335.00€ συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ"

στις .

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια ξυλείας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια ξυλείας, (Κ.Α. 30.7135.11– εγκεκρ. πίστωση 24.800,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να...

Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοθηκών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια  120 προκατασκευασμένων θυρίδων

οστεοθηκών σύμφωνα με την μελέτη αρ. 63/2018 της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 14.136,00συμπ/νου του Φ.Π.Α.

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν έως την Τετάρτη 26-09-2018 και...

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ελαίων του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών προσώπων

στις .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για δύο έτη

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του...

Επαναληπτική δημοπρασία για ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή - ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με πρόσοψη επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν Κρόμπα και Πολυβίου, στο Ο.Τ. 305 του σχεδίου πόλης της Καλαμάτας.
Το κτίριο είναι διώροφο νεοκλασσικό...

Επαναληπτική δημοπρασία για κυλικείο

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
"Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄του Δημαρχείου Καλαμάτας"
Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται στο χώρο του κτιρίου Α του Δημαρχείου Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών αρ. 99 στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ» Α.Μ. 122/2017 με προϋπολογισμό 290.322,58 € + 69.677,42 €(ΦΠΑ24%)=360.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ» Α.Μ. 122/2017 με προϋπολογισμό 290.322,58 € + 69.677,42 €(ΦΠΑ24%)=360.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης,...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr