Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας προμήθειας αντλιών νερού για αντλιοστάσια ύδρευσης της Δ.Κ. Βέργας & της Τ.Κ. Μαντίνειας

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η προμήθεια με τίτλο : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ", προϋπολογισμου 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6.3.2014, ημέρα Πέμπτη και ωρα  12:00 έως 13:00,...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διακήρυξη για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου, Ρ/Κ ΜΙΜΗΣ Π, από το λιμάνι της Καλαμάτας

στις .Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει επαναληπικό δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποιήσηκαι απομάκρυνση του πλοίου Ρ/Κ ΜΙΜΗΣ Π, νηολογίου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2512, από το λιμάνι της Καλαμάτας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) την  Τετάρτη 05/03/2014 και ώρα 12:00 μ..
Την...

ΔΕΥΑΚ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑΚ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:
1. ΔΕ Ηλεκτρολόγοι - 2 άτομα
2. ΔΕ Υδραυλικοί - 2 άτομα
3. ΥΕ Εργάτες - 2 άτομα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων και έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ....

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ»

στις .

Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.)προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ», με προϋπολογισμό 90.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-02-2014, ημέρα...

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός από τα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

στις .

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ -  ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  πρόχειρο   μειοδοτικό διαγωνισμό με   σφραγισμένες   προσφορές   για   την   επιλογή αναδόχου,  για  την  υλοποίηση  του  έργο«συντήρηση, επισκευή  και  κάθε  άλλη εργασία     που    απαιτείται     για   την   ομαλή     λειτουργία  ...

Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγ.Φλώρου

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Ολοκλήρωση Αποχέτευσης Δικτύου Ακαθάρτων Τ.Κ. Αγ.Φλώρου, προϋπολογισμού 55.000 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.3.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 10:00 πμ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063138 (κ.Βασιλόπουλος Παναγιώτης).
Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ

...

Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας: Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήσης 2014

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας: Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2014, προϋπολογισμού 198.000 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.2.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063183 (κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης)
Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ....

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr