Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Παράταση για προσφορές προμήθειας μουσικών οργάνων

στις .

Ο Δήμος μας θα αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο) για τα ανωτέρω είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την 18/4/2018  (έως 12 το μεσημέρι γραφείο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μουσικών οργάνων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν σφραγισμένη σχετική προσφορά  για τα  είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την 11/4/2018 (έως 12 το μεσημέρι γραφείο ΚΔΑΠ, κα Λάζαρη). 

...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την διοργάνωση του 24ου διεθνούς φεστιβάλ χορού Καλαμάτας

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ.88/2011 (ΦΕΚ 1059/τ.Β/ 30.05.2011) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη οικονομική προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την οργάνωση παραγωγής...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων της ΦΑΡΙΣ

στις .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

«ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 31.099,82 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».

με προϋπολογισμό 56.451,61 €  χωρίς ΦΠΑ και 70.000,00 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 26-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος,...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια δομικών υλικών...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της Ι.Μ. Δημιόβης»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της Ι.Μ. Δημιόβης».

με προϋπολογισμό 40.319,43 €  χωρίς ΦΠΑ και 49.996,09 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99,...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr