Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για μετακινήσεις, διατροφή, διαμονή

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τις: μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή...

Διαγωνισμός για φωτιστική-ηχητική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά: ηχητική-φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017.

Τους πίνακες κατάταξης ανα ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ,...

Εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει εκ νέου Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση και αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας,
με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 28,00 τ.μ.,...

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει εκ νέου Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς...

Παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης

στις .

  Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την «Παραχώρηση χώρων εντός δημοτικών ακινήτων, για την τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης (καφέ-νερού-αναψυκτικών-σνάκ κ.α.)»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του...

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ενοικιαζόμενα-κοινόχρηστα ποδήλατα

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δ. Καλαμάτας...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού 73.990,80 ευρώ με το ΦΠΑ

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr