Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

«Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ 2017»

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.52– εγκεκρ. πίστωση 12.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο...

«Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών κτιρίων και σχολείων»

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7331.31– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. & ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε...

«Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2017)»

στις .

 

 Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7131.16– εγκεκρ. πίστωση 15.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό...

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών (2017)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.39– εγκεκρ. πίστωση 10.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

«Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του δήμου»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.55– εγκεκρ. πίστωση 12.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

«Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του δήμου»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.54– εγκεκρ. πίστωση 24.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούργιου υδραυλικού  ανελκυστήρα στο  κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμάτας   ( Κ. Α. 15.7131.01 – προϋπολογισμός μελέτης 14.880,00 € με Φ.Π.Α ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  01 / 2017 μελέτη του...

Παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό.

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα, στην γεφυροπλάστιγγα του Λιμενικού Ταμείο, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 09-03-2017, ημέρα Πέμπτη και...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr