Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΘΟΥΡΙΑΣ (2017)»

στις .

Ο Δήμαρχος  Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΘΟΥΡΙΑΣ (2017)», προϋπολογισμού  30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερινής ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το έτος 2017

στις .

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.105,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
·  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2/5/2017  ημέρα  και ώρα 13.00μ.μ. έως 13.30μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
· Οι ενδιαφερόμενοι...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

στις .

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος της Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύττει ότι:
εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10.09.2013) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και...

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη με α.α. 44/2017, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.56 – εγκεκρ. πίστωση 9.000,00 € από...

Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. πλήν Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια σκυροδέματος για τις...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια...

Δημοπρασία για παραχώρηση εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στάσεις συγκοινωνιών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημαρχείο Καλαμάτας (αίθουσα 2.13), οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100,...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr