Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Καθαρισμός του κτηρίου της Φιλαρμονικής και της Φιλαρμονικής στα Αρφαρά

στις .

Η  Δημοτική  Φιλαρμονική Καλαμάτας προτίθεται  να  αναθέσει  σε  συνεργείο  καθαρισμού τον  καθαρισμό των  χώρων  του κτηρίου της Φιλαρμονικής και του παραρτήματος  στα  Αρφαρά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 8η απογευματινή στο κτήριο της Φιλαρμονικής, Υπαπαντής 25 (3ος όροφος).
Για περισσότερες  πληροφορίες και τη...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Δεκέμβριο 2016.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο, το μήνα Δεκέμβριο 2016.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια 150 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), καλεί όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει σε κλειστό φάκελο οικονομική προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα. Στο φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 3.100,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 35/2016.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016» (Κ.Α. 30.7336.47– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016» (Κ.Α. 30.7336.46– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο,...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών & Φωτοαντιγραφικών ΄ετους 2016

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με τις αποφάσεις Ο.Ε. : 30/2016 έγκρισης των τεχνικών Χαρακτηριστικών και 255/2016 έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών & Φωτοαντιγραφικών έτους 2016, για τα είδη που δόθηκαν υπερβατικές τιμές ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές στις προηγηθέντες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Συνολική...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούργιου υδραυλικού  ανελκυστήρα στο  κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμάτας   ( Κ. Α. 15.7131.01 – προϋπολογισμός μελέτης 12.400,00 € με Φ.Π.Α ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 111/2016 μελέτη του Δήμου,

Καλεί...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr