Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2017

στις .

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την:«Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2017» 
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την 26/10/2017 και ώρα 9:00 πμ. στο γραφείο του Δ/ντη Αθηνών 99 νέο Δημαρχείο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στον κ. Χρυσανθακόπουλο Κων/νο...

Απεντομώσεις δημοτικών χώρων 2017

στις .

 Ο Δήμος  θα αναθέσει την υπηρεσία «Απεντομώσεις δημοτικών χώρων(2017)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες σε σχετικό έντυπο που υπάρχει στην μελέτη μέχρι την 30-10-2017.
 

Δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου (Κ.Α. 64.7135.01 – εγκεκρ. πίστωση 7.619,80 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 7.619,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 45428/04-10-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης χαρακτηριστικών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 45.7336.02– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 14.995,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 45424/04-10-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης μελέτης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.57– εγκεκρ. πίστωση 15.200,00€ (10.000,00€ από Δ.Π. & 5.200,00€ από ΥΠ.ΕΣ.) και προϋπολογισμού μελέτης 15.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να...

Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (NΔ 3,4)

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 259/2017 απόφαση του Δ.Σ.  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή νέα πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου και συγκεκριμένα το ΝΔ γραφείο αριθ. 3 επιφανείας 39 τ.μ....

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr