Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Εκποίηση κατασχεθέντων τραπεζοκαθισμάτων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την «Εκποίηση κατασχεθέντων τραπεζοκαθισμάτων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας την 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια υπολογιστών, υπολογιστικών συστημάτων...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠΜΕΑ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΚΔΑΠΜΕΑ σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017.

Τους πίνακες κατάταξης ανα ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ6-2017

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύουν στην Καλαμάτα για το σχολικό έτος 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων (ΣΟΧ6-2017). 

...

Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών 2017

στις .


Πρόσκληση από το Δήμο Καλαμάτας για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια:«Προμήθεια υλικών άρδευσης και σιντριβανιών 2017».
1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την 31/10/2017 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο του Δ/ντη Αθηνών 99 νέο Δημαρχείο.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων (Κ.Α. 20.7135.06 – εγκεκρ. πίστωση 20.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 19.988,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 47469/16-10-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης χαρακτηριστικών της προμήθειας...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr