Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει εκ νέου Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση και αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας,
με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 28,00 τ.μ.,...

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει εκ νέου Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς...

Παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης

στις .

  Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την «Παραχώρηση χώρων εντός δημοτικών ακινήτων, για την τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης (καφέ-νερού-αναψυκτικών-σνάκ κ.α.)»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του...

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ενοικιαζόμενα-κοινόχρηστα ποδήλατα

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δ. Καλαμάτας...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού 73.990,80 ευρώ με το ΦΠΑ

Μετακίνηση εγκαταστάσεων δημοτικού φυτωρίου

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 20/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 23.699,74€
3. Την προμήθεια με τίτλο: «Mετακίνηση εγκαταστάσεων δημοτικού φυτωρίου» Κ.Α. : 35.7322.03 με πίστωση 23.699,74€ και πηγές χρηματοδότησης Δημοτικοί Πόροι και ΣΑΤΑ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση...

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με Διευρυμένες Υπηρεσίες (ΣΟΧ1/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Λειτουργία κέντρου κοινότητας στο Δήμο Καλαμάτας και αντίστοιχης κινητής μονάδας με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας".

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να...

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr