Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ & ΑΡΦΑΡΩΝ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.58– εγκεκρ. πίστωση 24.00,00€ από Δ.Π. και
προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και
έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ» (Α.Μ. 52/2017), Με προϋπολογισμό 300.000,00   συμπ. ΦΠΑ 24%.Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99  2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

με προϋπολογισμό 187.155,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 1-8-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99  2ος...

Επαναδημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

 

Προκηρύσσει συνοπτικό επαναδημοπρατούμενο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :«προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού 73.990,80...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Νο 7 ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 123.000,00€ ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Νο 7 λιμενα καλαματασ»

με προϋπολογισμό 123.000,00 €συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-7-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99 2ος όροφος ή με...

Επαναληπτική δημοπρασία για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ήτοι τοποθέτηση μηχανοκίνητων και μη θαλάσσιων μέσων αναψυχής. ...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην οδό Αρτέμιδος (έναντι ΚΤΕΛ) του Δήμου Καλαμάτας.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία, με φανερή προφορική διαδικασία για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην οδό Αρτέμιδος (έναντι ΚΤΕΛ) του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια 10 ετών. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί την 12η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 850.000,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%.Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 25-7-2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99  2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr