Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 19.999,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μαζί με τα...

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Ορθή επανάληψη

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις 08:00 έως 14:00. Η υποβολή των προσφορών...

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις 08:00 έως 14:00. Η υποβολή των προσφορών...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος

στις .

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος που θα είναι έτοιμο προς εγκατάσταση στο χώρο του αντλιοστασίου, δηλαδή με τη βάση και το κόμπλερ του και πλήρως ευθυγραμμισμένο με ενδεικτική ζητούμενη απόδοση 25m3/h σε μανομετρικό ύψος 230m.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο...

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και τοποθέτηση, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7326.24– εγκεκρ. πίστωση 8.300,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 8.184,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό...

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΘΟΥΡΙΑΣ (2017)»

στις .

Ο Δήμαρχος  Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΘΟΥΡΙΑΣ (2017)», προϋπολογισμού  30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερινής ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το έτος 2017

στις .

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.105,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
·  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2/5/2017  ημέρα  και ώρα 13.00μ.μ. έως 13.30μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
· Οι ενδιαφερόμενοι...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

στις .

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος της Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύττει ότι:
εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10.09.2013) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr