Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση για πρόσληψη 7 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 2017-2018, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επτά πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες...

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των νομικών του προσώπων προϋπολογισμού...

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων αφορά προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 2018

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων αφορά προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 2018 προϋπολογισμού 93.369,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης "Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας". 

Τους πίνακες κατάταξης  μπορείτε να δείτε εδώ:...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτσ) σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 προϋπολογισμού 67.830,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr....

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)", που θα διενεργηθεί στα γραφεία του δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, γραφείο 2.15, ώρα 10:00πμ στις 04/10/2017, αναρτώνται : α) Περίληψη Διακήρυξης, β) ΤΕΥΔ και γ) Μελέτη

...

Διαγωνισμός για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση κοινόχρηστων ποδηλάτων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του...

Δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Ιθώμης

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση και αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 28,00 τ.μ., το...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr