Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)"

στις .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αντικατάσταση εξαεριστήρων και ηλεκτρικών πινάκων στο γήπεδο Τέντας Δήμου Καλαμάτας (Προμήθεια και τοποθέτηση), (Κ.Α. 30.7135.01– εγκεκρ. πίστωση 24.304,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) διάρκειας τριών ετών

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας χρήσης οχήματος...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας «ασφάλιση των...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαρισμοί κτιρίων- γραφείων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων του...

Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας

στις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 59.850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/3/2018 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με καταληκτική...

Πρόσκληση για συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων

στις .

Προσκαλούμε για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών : Συντήρηση και επισκευή Αντλητικών συγκροτημάτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 2/2018 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 08/03/2018 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο του τμήματος Γεωτεχνικών Έργων στο νεο...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην συντήρηση – επισκευή βαγονιών δημοτικού πάρκου, (Κ.Α. 30.7336.69– εγκεκρ. πίστωση 24.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον καθαρισμό ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Αρφαρών, (Κ.Α. 64.7336.04– εγκεκρ. πίστωση 12.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ και Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο,...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr