Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με την απόφαση της Ο.Ε. 523/2017) στην  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, οικονομικού έτους 2017-2018 συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 1.922,25 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Κριτήριο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

στις .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αναβάλλεται η διαδικασία κατάθεσης προσφορών της πρόσκλησης που φαίνεται παρακάτω ώστε να γίνει επικαιροποίηση της μελέτης.

 

Το επίσημο έγγραφο για την αναβολή μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Το σχετικό κείμενο της πρόσκλησης που είχε δημοσιευτεί μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

 

Σημαντικό: υπάρχει διευκρίνιση επί της μελέτης...

ΔΕΥΑΚ: Εκποίηση άχρηστων υλικών

στις .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ.Δημήτριος Βεργόπουλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η εκποίηση με τίτλο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», που βρίσκονται την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ και στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δεκεμβρίου 2017 ημέραΠαρασκευή και ώρα 11.00 π.μ....

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Α.Π.

στις .

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού (Β΄ φάση), με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, ως εξής:

...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου».

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου».

με προϋπολογισμό 32.202,56 € χωρίς ΦΠΑ και 39.931,17 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για συντήρηση θερμάνσεων σχολείων, (Κ.Α. 30.7331.17– εγκεκρ. πίστωση 11.036,00 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 11.036,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 50980/07-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης μελέτης και τρόπο ανάθεσης. Καλεί όσους...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ2/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας. 

Ολόκληρη την ανακοίνωση  ΣΜΕ2/2017 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα της ανακοίνωσης μπορείτε να δείτε εδώ.

...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 59.976,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr