Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια ειδών τροφίμων, καθαριστικών και ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για είδη τροφίμων, καθαριστικών και ειδών ατομικής υγιεινής, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Πανοπωλείου καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο ενδεικτικό προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.998,93 €.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που...

Διακήρυξη διαγωνισμού για Συντήρηση παιδικών χαρών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Συντήρηση παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 34.989,33 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις...

Διακήρυξη για την εκμίσθωση ακινήτου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας,  στη ΝΔ γωνία του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών έργων και προμηθειών

στις .

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στις 19-01-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν Επιτροπές Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών έργων και προμηθειών.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης μπορείτε να το δείτε εδώ.

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό κτιρίων

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε καθαρισμό κτιρίων για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 7.477,70 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση συνεργατων της ΦΑΡΙΣ με ταξί

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε μετακίνηση των συνεργατών της με ταξί για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.670,40 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για φιλοξενία των συνεργατών της σε ξενοδοχείο για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση συνεργατων της ΦΑΡΙΣ με λεωφορείο

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε μετακίνηση των συνεργατών της με λεωφορείο για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.968,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr