Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΦΑΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας "ΦΑΡΙΣ", σύμφωνα με την υπ'  αριθμ. 65/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΞΦΟΡΦΕ-ΡΟΤ) απόφαση του Δ.Σ., επιθυμεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αρμοδιότητα και ευθύνη εύρεσης χορηγιών, προς την επιτυχή επίτευξη των στόχων του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, εθνικής...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

 Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής                  ( χαμηλότερη τιμή ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :«προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού 67.096,40 ευρώ με...

Απομάκρυνση του πλοίου Φ/Γ “SIMONE”

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου Φ/Γ “SIMONE” πρώην σημαίας Σιέρρα Λεόνε με ΙΜΟ 8035104, από το λιμάνι της Καλαμάτας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 06/06/2017...

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Λειτουργία Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Α.Σ.Α. »

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 3.360.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  4.166.400,00€, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

στις .

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει: Πρόχειρο Διαγωνισμό  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού  ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (16.000,00) € πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/05/2017 στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ...

Προμήθεια Υδρομέτρων προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης  των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakal.gr)  ή  να...

Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών του Εξωτερικού Δικτύου του Συνδέσμου Ύδρευσης

στις .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προκυρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ" με προϋπολογισμό 50.000,00 € πλεόν του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Ύδρευσης, Ηφαίστου 8, στις 25-05-2017 ημέρα Πέμπτη.  Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11 π.μ. ...

Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 05/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 9.999,36€
3. Την εργασία με τίτλο: Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου Κ.Α. : 35.7322.01 με πίστωση 10.000€ και χρηματοδότηση Δημοτικοί Πόροι
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr