Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Μετακίνηση εγκαταστάσεων δημοτικού φυτωρίου

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 20/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 23.699,74€
3. Την προμήθεια με τίτλο: «Mετακίνηση εγκαταστάσεων δημοτικού φυτωρίου» Κ.Α. : 35.7322.03 με πίστωση 23.699,74€ και πηγές χρηματοδότησης Δημοτικοί Πόροι και ΣΑΤΑ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση...

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με Διευρυμένες Υπηρεσίες (ΣΟΧ1/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Λειτουργία κέντρου κοινότητας στο Δήμο Καλαμάτας και αντίστοιχης κινητής μονάδας με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας".

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να...

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας...

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου, επί της πλατείας Τελωνείου. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο επαγγελματικής χρήσης . Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός...

Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση Ακινήτου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου, επί της πλατείας Τελωνείου. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο επαγγελματικής χρήσης . Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός...

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων αυτ/των ενός επιβατηγού και ένος κλειστού ημιφορτηγού τύπου μινι van

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά για την προμήθεια ΕΝΟΣ...

ΦΑΡΙΣ εκδήλωση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών (Ορθή Επανάληψη)

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενδιαφέρεται για την εξεύρεση συνεργάτη για το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα, αναγνωρισμένα φυσικά πρόσωπα που να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Ολόκληρη την πρόσκληση...

ΦΑΡΙΣ εκδήλωση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενδιαφέρεται για την εξεύρεση συνεργάτη για το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα, αναγνωρισμένα φυσικά πρόσωπα που να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
 
Ολόκληρη την πρόσκληση...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr