Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

«Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του δήμου»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.54– εγκεκρ. πίστωση 24.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούργιου υδραυλικού  ανελκυστήρα στο  κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμάτας   ( Κ. Α. 15.7131.01 – προϋπολογισμός μελέτης 14.880,00 € με Φ.Π.Α ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  01 / 2017 μελέτη του...

Παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό.

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα, στην γεφυροπλάστιγγα του Λιμενικού Ταμείο, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 09-03-2017, ημέρα Πέμπτη και...

Παραχώρηση χερσαίου χώρου στάθμευσης

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα, Καλαμάτας μεταξύ ΝΟΚ κ παλαιού γυμνασίου Παραλίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  (πέρας...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Φεβρουάριο 2017.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως 5 ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

...

Δημοπρασία για εκμίσθωση ξενοδοχείου "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη. Πρόκειται για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου – Ξενοδοχείο Βασιλικόν του Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μεταξύ των οδών...

Φιλοξενία Συνεργατων σε Ξενοδοχεία έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για φιλοξενία των συνεργατών της σε ξενοδοχείο για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα...

Προμήθεια ειδών τροφίμων, καθαριστικών και ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για είδη τροφίμων, καθαριστικών και ειδών ατομικής υγιεινής, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Πανοπωλείου καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο ενδεικτικό προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.998,93 €.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr