Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας για : "Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας για : "Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ και το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) εδώ

 

 

...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με προϋπολογισμό 57.320,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 21-03-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στo Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του Δήμου Καλαμάτας .

Οι ενδιαφερόμενοι...

«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην παροχή υπηρεσίας για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7331.13– εγκεκρ. πίστωση 5.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο...

«Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ 2017»

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.52– εγκεκρ. πίστωση 12.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο...

«Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών κτιρίων και σχολείων»

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7331.31– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. & ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε...

«Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2017)»

στις .

 

 Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7131.16– εγκεκρ. πίστωση 15.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό...

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών (2017)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.39– εγκεκρ. πίστωση 10.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

«Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του δήμου»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.55– εγκεκρ. πίστωση 12.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr