Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 322.580,64€ χωρίς ΦΠΑ και 400.000,00 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-04-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων-...

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ««ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)», με προϋπολογισμό 48.346,77€ χωρίς ΦΠΑ και 59.950,00€ συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος,...

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς όσον αφορά είδη ατομικής προστασίας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2017, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.240,64 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν σε κλειστό...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός της εισόδου του κλειστού γυμναστηρίου Παραλίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας, που βρίσκονται στην οδό Εθνικού Σταδίου 13-31.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Επισκευή όψεων και χρωματισμοί σχολικών κτιρίων»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή όψεων και χρωματισμοί σχολικών κτιρίων» με προϋπολογισμό 68.548,39  €  χωρίς ΦΠΑ και 85.000,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 25-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην υπηρεσία για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7323.36– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάρτιο 2017.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ ' άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2017.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ», με προϋπολογισμό 900.000,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 4-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr