Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Aποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 22.00,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ)

A. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Ημέρες μίσθωσης: 12-13-14-15-17-18-20-21-22-23/7/2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• Τράπεζα μίξης ήχου με ψηφιακή ή αναλογική διαχείριση σημάτων, τεμάχιο 1 .
o Τουλάχιστον 16 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.
o Τουλάχιστον 8 διακριτές αναλογικές...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Aποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A. ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 12 - 23 /7/2017
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 12

• τράσσες με παρελκόμενα για αναρτημένη κατασκευή 10μΧ11μ.
o 3 τράσσες 11μ 'πατητές',
o...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Ημερομηνίες μίσθωσης: 19 -20 -21 /7/2017

• Τεμάχιο 1, βιντεοπροβολέας φωτεινότητας 10000-12000ANSI lumens, να διαθέτει φακό zoom 1.2-2.5, ηχητική στάθμη θορύβου ανεμιστήρα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για φωτιστική κάλυψη του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

στις .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας, «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά για την προμήθεια μεταχειρισμένου...

ΦΑΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας "ΦΑΡΙΣ", σύμφωνα με την υπ'  αριθμ. 65/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΞΦΟΡΦΕ-ΡΟΤ) απόφαση του Δ.Σ., επιθυμεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αρμοδιότητα και ευθύνη εύρεσης χορηγιών, προς την επιτυχή επίτευξη των στόχων του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, εθνικής...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

 Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής                  ( χαμηλότερη τιμή ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :«προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού 67.096,40 ευρώ με...

Απομάκρυνση του πλοίου Φ/Γ “SIMONE”

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου Φ/Γ “SIMONE” πρώην σημαίας Σιέρρα Λεόνε με ΙΜΟ 8035104, από το λιμάνι της Καλαμάτας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 06/06/2017...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr