Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση-Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή/τριας της δημοτικής σχολής χορού της ΚΕ Φάρις

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23-08-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, την υπ. αριθμ. 29 @ 83/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  τον Κανονισμό Προσωπικού της «ΦΑΡΙΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ...

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη για τη διενέργεια πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την τοποθέτηση δεξαμενών συλλογής απόβλητων μαγειρικών ελαίων στις σχολικές μονάδες του δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο τη διάθεση και τοποθέτηση ειδικών δεξαμενών συλλογής απόβλητων μαγειρικών ελαίων (μέσα σε πλαστικά μπουκάλια οποιουδήποτε μεγέθους) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας που επιθυμούν να συμμετέχουν, καθώς και την αποκομιδή και διάθεσή τους.

Την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές σε Σχολικά Κτίρια που Αφορούν Υγιεινή και Ασφάλεια»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί διαγωνισμό για το έργο «Επισκευές σε Σχολικά Κτίρια που Αφορούν Υγιεινή και Ασφάλεια»

Την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Επίστρωση με Κυβόλιθους Κεντρικού Δρόμου Θουρίας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί διαγωνισμό για το έργο «Επίστρωση με Κυβόλιθους Κεντρικού Δρόμου Θουρίας».

Την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την 'προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου και σιδηρού μπετόν'.

Την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

...

Ανακοίνωση - Προκήρυξη θέσεων

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ανακοινώνει - προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων καλλιτεχνικού (εκπαιδευτικού) προσωπικού των τριών σχολών πολιτισμού της ΦΑΡΙΣ, Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό Σχολείο και Δημοτική Σχολή Χορού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονική διάρκεια έως 8μήνες .

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε...

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί σύμφωνα με την Απόφαση 225/2013 της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο 6 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr