Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση για παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ λιμενικής εγκατάσταση Καλαμάτας.

στις .

Ενημερώνουμε, ότι σε συνέχεια της από 4-10-2013 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (αρ.πρωτ. 159/4-10-2013), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ λιμενικής εγκατάστασης Καλαμάτας έως την 31/10/2013 (απόφαση αριθμ. 28/2013 Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας).

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

...

Ανακοίνωση για παράταση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2013)».

στις .

Ενημερώνουμε, ότι σε συνέχεια της από 17.10.13 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (αρ.πρωτ. 62979/16.10.13), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2013)» (Κ.Α. 30.7331.18 – εγκεκρ. πίστωση 10.000€ για το 2013, από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 11.254,50€), έως και την Τετάρτη 23.10.13.

Δείτε εδώ τη...

Ανακοίνωση για Υποτροφίες Κληροδοτήματος "Λυκούργου Σκιά" (2013-2014)

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ως εκπρόσωπος του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ¨ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ  ΣΚΙΑΣ¨,  σε εκτέλεση της 74/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και με σεβασμό στην επιθυμία του διαθέτη, ανακοινώνει  ότι για τους απόφοιτους  σχολ. έτους 2012 - 2013 (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) θα χορηγηθούν από το κληροδότημα οκτώ  (8) υποτροφίες  εκ των αποδεδειγμένα άπορων...

Ανακοίνωση για ανάδειξη μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2013)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2013)» (Κ.Α. 30.7331.18 – εγκεκρ. πίστωση 10.000€ για το 2013, από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 11.254,50€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές. 

Παρατίθενται η σχετική ανακοίνωση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΑΝΗΣ" καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ" καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με υδατοδρόμιο- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

στις .

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας Καλαμάτας προσκαλεί εταιρείες που ενδιαφέρονται να αδειοδοτήσουν, κατασκευάσουν, λειτουργήσουν και  εκμεταλλευτούν την εγκατάσταση του υδατοδρομίου και διαθέτουν την σχετική εμπειρία στηνδιαχείριση και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ να υποβάλουν προσφορά για την εργασία αυτή για το λιμάνι της Καλαμάτας. Κατάθεση προσφορών έως 25/10/2013.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση.

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr