Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας υλικών απόσμησης

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ", προϋπολογισμού 11.990 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26.3.2014, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (Σπάρτης 46). Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης η 13:00.
Περισσότερες πλήροφορίες στο τηλέφωνο...

Έρευνα αγοράς για προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

στις .

  Ο Δήμος Καλαμάτας ̟προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του όσον αφορά
στην κατασκευή νέων  ̟προκατασκευασμένων οστεοθηκών για τα Νεκροταφεία
Καλαμάτας και Δημοτικών Διαμερισμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους
επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας κλειστές ̟προσφορές.
Είδος διαγωνισμού: Διαδικασία ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η συνολικά χαμηλότερη ̟προσφερόμενη τιμή.
Η προϋπολογιζόμενη...

Ανακοίνωση διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος-επαγγελματικής στέγης, στη Μικρά Μαντίνεια.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Β & Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ») προκηρύσσει Δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος-επαγγελματικής στέγης, το οποίο βρίσκεται στη Μικρά Μαντίνεια επί της οδού Ίριδος στη θέση Μύλοι

Την περίληψη της διακήρυξης θα την βρείτε εδώ.

...

Ανακοίνωση διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοπερίβολου στη ΤΚ Μικράς Μαντίνειας (εντός οικισμού)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Β & Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ») προκηρύσσει Δημοπρασία για την εκμίσθωση ελαιοπερίβολου στη ΤΚ Μικράς Μαντίνειας (εντός οικισμού)

Την περίληψη της διακήρυξης θα την βρείτε εδώ.

...

Ανακοίνωση διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Αγ. Γεωργίου στην Καλαμάτα.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ») προκηρύσσει Δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος - επαγγελματικής στέγης, επί της οδού Αγ. Γεωργίου στην Καλαμάτα.

Την περίληψη της διακήρυξης θα την βρείτε εδώ.

...

Κανονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2014-2015

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει κανονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2014-2015 την Πέμπτη 20/3/2014 και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα διαγωνισμών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας (Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 1ος όροφος).

 

Τη μελέτη με τη διακήρυξη θα τη δείτε εδώ και την...

Πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2014

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2014 ενδεικτικού προυπολογισμού 45.000,00 ευρώ.

την περίληψη θα την δείτε εδώ

διευκρινίσεις εδώ

την μελέτη εδώ

την διακήρυξη εδώ

...

Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση της εργασίας: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014"

στις .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014", προϋπολογισμού 198.000 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 18.3.2014.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063138 (αρμόδιος κ. Παν.Βασιλόπουλος).
 Η περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΒΙΚΥΟΡ0Χ-Φ2Θ και μπορείτε να τη  δείτε...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr