Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με την απόφαση της Ο.Ε. 523/2017) στην  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, οικονομικού έτους 2017-2018 συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 1.922,25 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Κριτήριο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του για την αγορά φωτοτυπικών – πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του χώρου να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.


Οι κατηγορίες των ειδών που περιλαμβάνονται στη διαδικασία είναι δύο:

1. Φωτοτυπικά – πολυμηχανήματα
2. Εκτυπωτές

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος...

ΔΕΥΑΚ: Εκποίηση άχρηστων υλικών

στις .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ.Δημήτριος Βεργόπουλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η εκποίηση με τίτλο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», που βρίσκονται την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ και στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δεκεμβρίου 2017 ημέραΠαρασκευή και ώρα 11.00 π.μ....

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Α.Π.

στις .

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού (Β΄ φάση), με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, ως εξής:

...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου».

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου».

με προϋπολογισμό 32.202,56 € χωρίς ΦΠΑ και 39.931,17 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για συντήρηση θερμάνσεων σχολείων, (Κ.Α. 30.7331.17– εγκεκρ. πίστωση 11.036,00 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 11.036,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 50980/07-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης μελέτης και τρόπο ανάθεσης. Καλεί όσους...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ2/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας. 

Ολόκληρη την ανακοίνωση  ΣΜΕ2/2017 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα της ανακοίνωσης μπορείτε να δείτε εδώ.

...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 59.976,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr