Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση συνεργατων της ΦΑΡΙΣ με ταξί

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε μετακίνηση των συνεργατών της με ταξί για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.670,40 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για φιλοξενία των συνεργατών της σε ξενοδοχείο για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση συνεργατων της ΦΑΡΙΣ με λεωφορείο

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε μετακίνηση των συνεργατών της με λεωφορείο για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.968,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση...

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 4.681,62 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει...

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε γραφική ύλη για το έτους 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Στον προϋπολογισμό της μελέτης ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 6.274,40 € (με Φ.Π.Α.) προβλέπονται  και περιγράφονται, ανά κατηγορία είδους το σύνολο των αναγκών τηςΦΑΡΙΣ, με το εκτιμώμενο...

Προμήθεια για είδη αναλώσιμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε είδη αναλώσιμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 6.473,80 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση της προμήθειας...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος εκτός από τα είδη που αφορούν την εκδήλωση της INTERKULTUR που η κατακύρωση θα γίνει με την συνολικά χαμηλότερη τιμή)για την προμήθεια εκτυπώσεων για τη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον καθαρισμό του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας έτους 2017

στις .

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας-«Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του κτιρίου για το έτος 2017 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά την 05/01/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας : Αριστομένους 33, 24100 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η προϋπολογιζόμενη...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr