Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό.

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα, στην γεφυροπλάστιγγα του Λιμενικού Ταμείο, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 09-03-2017, ημέρα Πέμπτη και...

Παραχώρηση χερσαίου χώρου στάθμευσης

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα, Καλαμάτας μεταξύ ΝΟΚ κ παλαιού γυμνασίου Παραλίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  (πέρας...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Φεβρουάριο 2017.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως 5 ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

...

Δημοπρασία για εκμίσθωση ξενοδοχείου "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη. Πρόκειται για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου – Ξενοδοχείο Βασιλικόν του Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μεταξύ των οδών...

Φιλοξενία Συνεργατων σε Ξενοδοχεία έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για φιλοξενία των συνεργατών της σε ξενοδοχείο για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα...

Προμήθεια ειδών τροφίμων, καθαριστικών και ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για είδη τροφίμων, καθαριστικών και ειδών ατομικής υγιεινής, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Πανοπωλείου καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο ενδεικτικό προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.998,93 €.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που...

Διακήρυξη διαγωνισμού για Συντήρηση παιδικών χαρών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Συντήρηση παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 34.989,33 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις...

Διακήρυξη για την εκμίσθωση ακινήτου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας,  στη ΝΔ γωνία του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr