Δύο συνεδριάσεις του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 13 Νοεμβρίου 2018

στις .

Συνεδρίαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας συγκαλείται τη 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, οικ. έτους 2019.

Θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα και ώρα 13:30 συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Έγκριση στοχοθεσίας προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, οικ. έτους 2019.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr