Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας Οκτωβρίου 2018

στις .

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6Π8ΚΩΕΕ-ΤΘΑ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας του μηνός Οκτωβρίου 2018.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr