Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συνεδριάσει στις 16 Ιουλίου 2018

στις .

Συνεδρίαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας συγκαλείται την 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.Απενεργοποίηση μέτρων ISPS στην προβλήτα Νο 7 του λιμένα Καλαμάτας
2.Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για υπηρεσίες φύλαξης χώρου στάθμευσης στην προβλήτα Νο 7 λιμένα Καλαμάτας.- Έγκριση δαπάνης. - Διάθεση πίστωσης
3.Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση χώρου αποθήκης λιμένος για την εγκατάσταση υποσταθμού»
4.Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών catering για ημερίδα την 26/4/2018 στην αίθουσα «Θόδωρος Αγγελόπουλος», με την παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από τον κ. Κουκούτση Παναγιώτη του Σωτηρίου
5.Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής παροχής λογιστικών υπηρεσιών από τον κ. Τσινόρεμα Γεώργιο από 09/06/2018 έως 08/07/2018
6.Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για υπηρεσίες συντήρησης επισκευής κάδων απορριμμάτων και λοιπών σιδηροκατασκευών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας.- Έγκριση δαπάνης. - Διάθεση πίστωσης.
 
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr