Αυτοδιοίκηση λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αποδοτική

στις .

Με Απόφασή του, ο Δήμαρχος προέβη στον ορισμό υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για τη συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού – πιλοτική λειτουργία», που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ μετά από ανάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συγκεκριμένη Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω Δράση και άλλες δύο συγκροτούν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι η ελληνική Aυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας το δυναμικό των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αποδοτική, απλουστεύοντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες λειτουργίας της, διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτο-κεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Από το Δήμαρχο ορίσθηκαν αρμόδιοι οι ακόλουθοι, ανά πεδίο αντικειμένου:

1)      Πιλοτικά υπεύθυνος της υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομίας – Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων

2)      Συντονιστής του έργου ο Βασίλειος Χαντζής, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

3)      Υπεύθυνοι ανά Λειτουργική περιοχή, οι ακόλουθοι:

 

 

Λειτουργική Περιοχή

Ονοματεπώνυμο

Θέση ευθύνης

1.

Κοινωνική Πολιτική, Απασχόληση και Δημόσια Υγεία

Λαγωνικάκος Σπύρος

Διευθυντής Πρόνοιας

2. 

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Κασσάς Παύλος

Διευθυντής Διοικητικών

3. 

Περιβάλλον, Χωροταξία και Πολεοδομία

Φύκιρης Κωνσταντίνος

Προϊστάμενος Τμήματος ΧΩΠΣ

4. 

Υποδομές και Μεταφορές

Τζαμουράνης Βασίλειος

Γενικός Διευθυντής

5. 

Αγροτική Ανάπτυξη

Χιουρέα Αικατερίνη

Προϊσταμένη Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών

6. 

Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός

Κουράκλη Παναγιώτα

Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων

7. 

Δημοτική Αστυνομία & Πολιτική Προστασία

Πετρόπουλος Γεώργιος

Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας

8. 

Προγραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του πολίτη

Σταθόπουλος Αθανάσιος

Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών – Υπηρεσίας Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

9. 

Οικονομική διαχείριση Προμήθειες

Ηλιοπούλου Γεωργία

Διευθύντρια Οικονομικών

10. 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικές Λειτουργίες

Λαζάρου Γεωργία

Υπάλληλος Διοικητικών

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr