Εξελίξεις σε πολεοδομικά θέματα

στις .

Οι εξελίξεις σε πολεοδομικά θέματα του Δήμου Καλαμάτας έχουν ως εξής:

1. Τροποποίηση ΓΠΣ / 2011: Προχωρεί η διαδικασία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας / 2011. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, για την κατάρτιση όρων διακήρυξης, προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος
2. Πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας: την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση η εισήγηση επί των ενστάσεων των ιδιοκτητών. Ακολούθως, η γνωμοδότηση θα σταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα διαβιβάσει την εισήγησή της στο ΣΥΠΟΘΑ και κατόπιν ο συνολικός φάκελος θα υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr