Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συνεδριάσει στις 23 Μαΐου 2017

στις .

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας συγκαλείται την 23η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Καραλή Αντωνίου για ρύθμιση οφειλής από χρήση χερσαίου χώρου έτους 2016
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Σταθόπουλου Ιωάννη για παραχώρηση χερσαίου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του, για το 2017
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Βασιλείου Καργάκου εκπροσώπου της Λέσχης «Skoda Club Πελοποννήσου» για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας
4. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την προμήθεια μηχανήματος σκάνερ για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας. - Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
5. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την εργασία του διαχωρισμού της αποθήκης του Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας - Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
6. Λήψη απόφασης για επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής εργασιών της εργασίας «Φύτευση χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας»
7. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου που θα τηρήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο του έργου «Φύτευση χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας» σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4412/2016
8. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την επισκευή Η/Υ του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας - Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
9. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για ανάθεση λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών στο Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας - Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
10. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου εντός χερσαίας ζώνης Καλαμάτας - Έγκριση ενέργειας - Διάθεση πίστωσης
11. Αναμόρφωση 3η προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας οικ. έτους 2017.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr