Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ θα συνεδριάσει στις 22 Μαΐου 2017

στις .

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται τη Δευτέρα 22/5/2017 και ώρα 21.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1) Τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2017
2) Τροποποίηση (4η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2017
3) Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τ.Κ. Πηδήματος. Ανάθεση μελέτης
4) Έργο: Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου
5) Εργασία : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης, χρήση 2016. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.
6) Εργασία: Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης της ΜΟΛΑΚ για την επεξεργασία της λυματολάσπης. Ανάθεση εργασίας
7) Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού σε Υφιστάμενα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας. Ορισμός Επιτροπής για τον προσδιορισμό τιμών για τη σύνταξη της μελέτης
8) Έργο: Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Τ.Κ. Αρφαρών. Έγκριση πρακτικού για ανάθεση της μελέτης του έργου
9) Έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Β΄ φάση:
α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης
β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης
γ) Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
10) Εργασία: Αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης, χρήση 2017. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού
11) Προμήθεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών:
α) Έγκριση Μελέτης & Τευχών Δημοπράτησης
β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού
12) Προμήθεια ανοξείδωτων κοιλοδοκών και φύλλων αλουμινίου για κάλυψη παλαιάς δεξαμενής αερισμού Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας. Έγκριση πρακτικού
13) Εκποίηση υλικών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
14) Εξουσιοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Πολυμενέα Παναγιώτας για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
15) Συμπλήρωση της με αριθ. 143/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
16) Αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας Προέδρου και μελών Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr