Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ θα συνεδριάσει στις 26 Απριλίου 2017

στις .

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ συγκαλείται την Τετάρτη 26/4/2017 και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Τροποποίηση (3η) Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2017
2) Τροποποίηση (3η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2017
3) Εργασία: Αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης, χρήση 2017:
α) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης.
4) Έργο: Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Τ.Κ. Αρφαρών. Έγκριση ανάθεσης μελέτης.
5) Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω κοπής δέντρων στο έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Α΄ φάση (τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο).
6) Προγραμματισμός προσλήψεων. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2017
7) Προγραμματισμός προσλήψεων. Έγκριση πρόσληψης ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας
8) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης
9) Προμήθεια υλικών για επισκευή αποφρακτικού. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr