Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2018 (07-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (040-043)

στις .

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ                       
                                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (040-043)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
040/2018_ΟΕ1.    Αποδοχή δωρεάς συσσιτίου που προσφέρεται στο Δήμο Καλαμάτας από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.
041/2018_ΟΕ2.  Αποδοχή δωρεάς διακοσίων πενήντα (250) πεύκων και μιας (1) αιωνόβιας ελιάς που προσφέρονται στο Δήμο Καλαμάτας από την κα Νίκου – Χειλά Ειρήνη.
042/2018_ΟΕ3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
043/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος (βόρειο τμήμα)».
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr