Περίληψη - Αποφάσεις 5ης/2018 (01-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (035-039)

στις .

                                          Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (035-039)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
035/2018_ΟΕ1.   Αποδοχή δωρεάς συσσιτίου που προσφέρεται στο Δήμο Καλαμάτας από τη Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας.
036/2018_ΟΕ2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
037/2018_ΟΕ3.    Παράταση ισχύος της σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων».
038/2018_ΟΕ4.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου έτους 2018 και αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) έτους 2018».
039/2018_ΟΕ5. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη Καλαμάτας.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr