Περίληψη - Αποφάσεις 2ης/2018 (09-01-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (007-012)

στις .

                                Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (007 -012)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
007/2018_ΟΕ1.            Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
008/2018_ΟΕ2.            Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
009/2018_ΟΕ3.            Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου έτους 2018 και αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) έτους 2018».
010/2018_ΟΕ4.            Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2017.
011/2018_ΟΕ5.            Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών.
012/2018_ΟΕ6.            Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης  Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2017.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr