Περίληψη - Αποφάσεις 1ης/2018 (02-01-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (001-006)

στις .

                        Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (001-006)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
001/2018_ΟΕ1.   Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ανωγείου διαμερίσματος α΄ ορόφου, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», επί της οδού Αγ. Γεωργίου στην Καλαμάτα.
002/2018_ΟΕ2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
003/2018_ΟΕ3.  Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018 Δήμου Καλαμάτας.
004/2018_ΟΕ4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών διοργάνωσης συσσιτίου από το Δήμο Καλαμάτας.
005/2018_ΟΕ5.   Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Διανοίξεις και κατασκευές οδών».
006/2018_ΟΕ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ
6.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2017)».
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr