Περίληψη - Αποφάσεις 62ης/2017 (28-12-2017) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (629-634)

στις .

                                Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ     
                 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(629-634)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
629/2017_ΟΕΔΙΑΑπόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
630/2017_ΟΕ1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
631/2017_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2. Ανάθεση εργασιών διάθεσης υπολείμματος αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).
632/2017_ΟΕ3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
633/2017_ΟΕ4. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.  
634/2017_ΟΕ5. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης μη πραγματοποιηθεισών δεσμεύσεων έτους 2017.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr