Περίληψη - Αποφάσεις 60ης/2017 (20-12-2017) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (606-617)

στις .

                     Το κείμενο της περίληψης  μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ (606-617)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
606/2017_ΟΕ Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
607/2017_ΟΕ1.   Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.
608/2017_ΟΕ2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Νοεμβρίου οικον. έτους 2017. 
609/2017_ΟΕ3.   Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.  
610/2017_ΟΕ4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
611/2017_ΟΕ5.   Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για τη διοργάνωση συσσιτίου από το Δήμο Καλαμάτας.
612/2017_ΟΕ6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών διοργάνωσης συσσιτίου από το Δήμο Καλαμάτας.
613/2017_ΟΕ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
7.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
614/2017_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.   Κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017)».
615/2017_ΟΕ9.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και παροχή  φρέσκου  γάλακτος στους  δικαιούχους  υπαλλήλους  έτους  2017-2018».
616/2017_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
10.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολικού έτους  2017-2018».
617/2017_ΟΕ11. Έγκρισή ή μη άσκησης ενδίκων βοηθημάτων.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr