Περίληψη - Αποφάσεις 34ης/2017 (13-07-2017) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (321-336)

στις .

                         Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (307 -320)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
321/2017_ΟΕ Επί του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας».
322/2017_ΟΕ Έγκριση έκτακτης δαπάνης.
323/2017_ΟΕ Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 189/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ως προς τον πίνακα για τα είδη για την εκδήλωση της INTERKULTUR, πρακτικό 2).
324/2017_ΟΕ Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.  
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
325/2017_ΟΕ1.   Κάλυψη ή μη από τις εγγεγραμμένες στο δημοτικό προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3584/2007, της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των θέσεων που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄94/2017).
326/2017_ΟΕ2.   Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
327/2017_ΟΕ3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
328/2017_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.  Ανάθεση της υπηρεσίας «Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινητό σύστημα διαχωρισμού – κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος – αξιοποίηση ανακυκλώσιμων».
329/2017_ΟΕ5.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 του Δήμου Καλαμάτας.
330/2017_ΟΕ6.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρώην γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας).
331/2017_ΟΕ7.   Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια φυτικού υλικού».
332/2017_ΟΕ8.   Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων».
333/2017_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής».
334/2017_ΟΕ10.Συγκρότηση επιτροπών.
335/2017_ΟΕ11.Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας στο έργο «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας».
336/2017_ΟΕ12.Καταβολή νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένου εκτιμητή REVπου αφορά στο κληροδότημα  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ».
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr