Περίληψη - Αποφάσεις 31ης/2017 (21-06-2017) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (282-294)

στις .

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (282 - 294)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
282/2017_ΟΕ1.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
283/2017_ΟΕ2.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017. 
-3.  Αιτήματα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικον. έτους 2017.
284/2017_ΟΕ4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
285/2017_ΟΕ5.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
286/2017_ΟΕ7.        Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων».
287/2017_ΟΕ8.        Παράταση προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου ¨Τέντα¨ Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια & τοποθέτηση)».
288/2017_ΟΕ9.        Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β΄ φάση)».
289/2017_ΟΕ10.      Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολ. έτους 2017-2018».
290/2017_ΟΕ11.      Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος (έναντι ΚΤΕΛ) του Δήμου Καλαμάτας.
291/2017_ΟΕ12.      Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 105500+63903/2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
292/2017_ΟΕ13.      Ανάθεση επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή.
293/2017_ΟΕ14.      Νομική υποστήριξη υπαλλήλου.
294/2017_ΟΕ6.Επί του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ένστασης κατά της πρόσκλησης (απευθείας ανάθεσης) της υπηρεσίας «Παροχή κτηνιατρικών  υπηρεσιών».

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr