Περίληψη - Απόφαση 26ης/2017 (22-09-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (507)

στις .

                               Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ                                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η  (507)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
507/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
1. Επί του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 31190/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr