Περίληψη - Αποφάσεις 23ης/2017 (31-08-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (448- 488)

στις .

                        Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (448 - 488)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
448/2017_ΔΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ1.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016».
449/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα ¨Ρίνα¨ Δ.Ε. Άριος».
450/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα».
451/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Θουρίας» του Δήμου Καλαμάτας.
452/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης γηπέδου στα Παλιάμπελα». 
453/2017 _ΔΣ6.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργα». 
454/2017 _ΔΣ7.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού Άνω Αρφαρών». 
455/2017 _ΔΣ9.Έκδοση ή μη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τα κυλικεία που ανήκουν στις Σχολικές Μονάδες: 1ου Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου Καλαμάτας, 2ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου Καλαμάτας και Γυμνασίου & Λυκείου Θουρίας.
456/2017 _ΔΣ8.   Καταγγελία υπομίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων ισογείου ακινήτου (καφέ – αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου (01) στο χώρο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας. 
457/2017 _ΔΣ26.Νέα βεβαίωση οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις και διακανονισμός εξόφλησης αυτών.
458/2017 _ΔΣ10.Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την παροχή δεκατιανού (σάντουιτς) σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας.
459/2017 _ΔΣ11.Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ. 
460/2017 _ΔΣ12.Έγκριση διενέργειας προμήθειας γλυπτικών παραστάσεων. 
461/2017 _ΔΣ13.Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 405/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και έγκριση νέου πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας ταξινόμησης αρχείων του νέου Δημαρχείου.
462/2017 _ΔΣ14.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά προτομής Βενετσάνου Κετσέα και τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών».
463/2017 _ΔΣ15.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες επισκευής υπογείων κάδων».
464/2017 _ΔΣ16.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης δεματοποιητή απορριμμάτων».
465/2017 _ΔΣ17.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2017)».
466/2017 _ΔΣ18.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυομένων, πύργων ναυαγοσωστών, περιπτέρων, κλπ».
467/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
19.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017».
468/2017 _ΔΣ20.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων».
469/2017 _ΔΣ21.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων».
470/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
22.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών».
471/2017 _ΔΣ23.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά κατασκηνωτών Αγ. Μαρίνας Μεσσηνίας».
472/2017 _ΔΣ24.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας SHARP».
473/2017 _ΔΣ25.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων Δήμου Καλαμάτας (έτους 2017)».
474/2017 _ΔΣ27.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
475/2017 _ΔΣ28.Έγκριση σύναψης σύμβασης ενεχυρίασης κατάθεσης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, διάρκειας έως 31-12-2017, για τη συνέχιση του Σχεδίου ¨Στέγαση & Επανένταξη στην Καλαμάτα: Πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέμβασης για τους αστέγους¨ του Προγράμματος ¨ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ¨. 
476/2017 _ΔΣ29.Διαχείριση παγίας προκαταβολής.
477/2017 _ΔΣ30.Αποδέσμευση  πιστώσεων  δημοτικού  προϋπολογισμού  οικον. έτους 2017.
478/2017 _ΔΣ31.Έγκριση οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. έτους 2017.
479/2017 _ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
32.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
480/2017 _ΔΣ33.Έγκριση διοργάνωσης  των εγκαινίων του νέου Δημαρχείου και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
481/2017 _ΔΣ34.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
482/2017 _ΔΣ35.Εφαρμογή προγράμματος συλλογής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
483/2017 _ΔΣ36.Κατάρτιση όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου  εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για ΚΔΑΠμεΑ.
484/2017 _ΔΣ37.Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 79/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θουρίας με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά εργαζόμενου στον πρώην Δήμο Θουρίας.
485/2017 _ΔΣ38.Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικού Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).
486/2017 _ΔΣ39.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
487/2017 _ΔΣ40.Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγικών λαϊκών αγορών.
488/2017 _ΔΣ41.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr