Περίληψη - Αποφάσεις 21ης/2017 (27-07-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (383-427)

στις .

                     Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                              ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (383-427)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
383/2017_ΔΣ Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών». 
384/2017_ΔΣ Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στις Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
385/2017_ΔΣ1.    Πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ένταξη κατασκευής έργων με τη διαδικασία ΣΔΙΤ.
386/2017_ΔΣ2.    Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης ¨Λευκή νύχτα 2017¨.
387/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κοιμητήριο Καλαμάτας».
388/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας».  
389/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου».
390/2017_ΔΣ6.    Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων δημοτικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κ.λ.π.)».  
391/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.   Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.
-8.    Ανάκληση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου συνεργείου  στη θέση ¨ΒΙΟ.ΠΑ¨ στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.  
392/2017_ΔΣ9.    Έγκριση οργάνωσης της 6ης Έκθεσης Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος Έλαιον» 2017, διάθεση πίστωσης και έγκριση της προτεινόμενης δαπάνης.
393/2017_ΔΣ10.Επί πρακτικού ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων σχετικά με απαλλαγή από τροφεία και διαγραφές για νήπια στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.
394/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
37. Επί του 2ου πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 23141/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
395/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
396/2017_ΔΣ12.Καθορισμός ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2018.
397/2017_ΔΣ13.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.
398/2017_ΔΣ14.Κατάσχεση των αφαιρεθέντων τραπεζοκαθισμάτων λόγω αυθαίρετης χρήσης – έγκριση εκποίησης – διενέργεια δημοπρασίας.
399/2017_ΔΣ15.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού (αποκατάσταση βλαβών στο τηλεφωνικό κέντρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας)».
400/2017_ΔΣ16.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου».
401/2017_ΔΣ17.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Διοργάνωση της 6ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Καλαμάτας 2017».
402/2017_ΔΣ18.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση, φωτιστική-ηχητική κάλυψη της ¨2ης Γαλάζιας Νύχτας¨. 
403/2017_ΔΣ19.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών για τη δημοσίευση ισολογισμού – απολογισμού 2015 του Δήμου Καλαμάτας.
-20.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία στη σύνταξη – τροποποίηση Μ.Π.Ε.».
404/2017_ΔΣ21.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Πλύσιμο – στέγνωμα κλινοσκεπασμάτων για τις λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης Αγ. Μαρίνας Μεσσηνίας». 
405/2017_ΔΣ22.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας ταξινόμησης αρχείων του νέου Δημαρχείου.
406/2017_ΔΣ23.Λύση σύμβασης χρησιδανείου. 
407/2017_ΔΣ24.Εκμίσθωση ελαιοπερίβολων ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, τα οποία βρίσκονται εντός της περιφέρειας του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
408/2017_ΔΣ25.Ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (πρόσβαση μέσω διαδικτύου).
409/2017_ΔΣ26.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
410/2017_ΔΣ27.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.  
411/2017_ΔΣ28.Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα Genesisετών 2016 και προγενέστερων.
412/2017_ΔΣ29.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
413/2017_ΔΣ30.Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο 32ο Διεθνές Συνέδριο του Συμβουλίου Διεθνούς Συμφιλίωσης Ελλάδος CIF(CouncilInternationalFellowship) που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα.
414/2017_ΔΣ31.Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2018.
415/2017_ΔΣ32.Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας catering και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
416/2017_ΔΣ45.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 102/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) η οποία αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 10/2017 προηγούμενης απόφασής του με θέμα ¨Συνδέσεις ακινήτων της Τ.Κ. Αγίου Φλώρου με το δίκτυο ακαθάρτων¨.
417/2017_ΔΣ33.Επί της προτάσεως της ΚΕΔΕ για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
418/2017_ΔΣ34.Φιλοτέχνηση προτομής εθνομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
419/2017_ΔΣ35.Έγκριση δαπανών που αφορούν τον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών  Καλαμάτας και διάθεση πίστωσης.  
420/2017_ΔΣ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
36.
 
Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 287/2009 τοπικής κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  για την πραγματοποίηση εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών.
421/2017_ΔΣ38.Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου / Σύμβαση Έργου στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018.
422/2017_ΔΣ39.Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού   προσωπικού  με  Σύμβαση  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου. 
423/2017_ΔΣ40.Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων συμμετεχόντων.
424/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
41. Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018.
425/2017_ΔΣ42.Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.
426/2017_ΔΣ43.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
427/2017_ΔΣ44.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr