Περίληψη - Αποφάσεις 20ης/2017 (13-07-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (361-382)

στις .

                          Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                              ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (361-382)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
361/2017_ΔΣ Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21992/19-5-2017 ενστάσεως της Κ/Ξ «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» κατά της με αριθμ. πρωτ. 19382/4-5-2017 απόφασης έκπτωσης του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
362/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για την  υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.
363/2017_ΔΣ Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
364/2017_ΔΣ1.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου Καλαμάτας.
365/2017_ΔΣ2.    Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 24, παρ. 2, του Ν. 4479/2017.
366/2017_ΔΣ3.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας  (Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου κλπ).
367/2017_ΔΣ4.    Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
368/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.  Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αστική Ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι Δημοτικό πάρκο», ως προς το είδος φωτισμού (από συμβατική τεχνολογία σε Led), 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.
369/2017_ΔΣ6.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την καταγραφή και κοστολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα Τεχνικά Σκηνής του «Μεγάρου Χορού Καλαμάτας» σύμφωνα με το πόρισμα TUV.
370/2017_ΔΣ7.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας «Κατασκευή πύλης στον πρώην Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».     
371/2017_ΔΣ8.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού».     
372/2017_ ΔΣ9.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας «Ενοικίαση οχήματος (λεωφορείου 50 θέσεων) με οδηγό».
373/2017_ΔΣ10.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας  «Ενοικίαση και τοποθέτηση εκθεσιακού περιπτέρου».
374/2017_ΔΣ11.Έγκριση τριών νέων παροχών για αρδευτική χρήση.
375/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
12.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
376/2017_ΔΣ13.Διοργάνωση μνημοσύνου και εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα και τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.
377/2017_ΔΣ14.Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας.
378/2017_ΔΣ15.Παραχώρηση χώρων εντός δημοτικών ακινήτων, για τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης (καφέ – νερού – αναψυκτικών – σνακ κ.α.) – διενέργειας δημοπρασίας.
379/2017_ΔΣ16.Ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (πρόσβαση μέσω διαδικτύου).
-17.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
380/2017_ΔΣ18.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.  
381/2017_ΔΣ19.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
382/2017_ΔΣ Ψήφισμα συμπαράστασης στους συνταξιούχους.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr