Περίληψη - Αποφάσεις 19ης/2017 (29-06-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (338-360)

στις .

                    Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                        ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (338-360)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
                                     ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
338/2017_ΔΣ Διοργάνωση και προσδιορισμός ημερομηνίας της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα 2017».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
339/2017_ΔΣ1.   Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου Παιδικού Σταθμού Καλαμάτας στο Ο.Τ. 121 επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου στο ΕΠ ¨Πελοπόννησος 2014 – 2020¨,  Άξονας προτεραιότητας 2Β ¨Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού¨, της  πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ 2083/4-4-2017 με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης».
340/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.   Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ.)». 
341/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.  Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού)  του έργου «Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου».
342/2017_ΔΣ4.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας». 
343/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατεία Ανάστασης).
344/2017_ΔΣ6.   Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας για τη «Συντήρηση της διάταξης αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα».
-7.   Μονοδρομήσεις στην περιοχή Ράχης.
345/2017_ΔΣ8.   Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 333/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και έγκριση βατότητας για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου.
346/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.   Επί του 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
347/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
10. Επί του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 23141/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
348/2017_ΔΣ11.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Σύνδεση δημοτικών κτηρίων πλατειών με δίκτυα κοινής ωφελείας».
349/2017_ΔΣ12.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Δημιουργία χώρων διαχείρισης κλαδεμάτων».
350/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών».
351/2017_ΔΣ14.Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων – διενέργεια δημοπρασίας.
352/2017_ΔΣ15.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14.
353/2017_ΔΣ16.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων.
354/2017_ΔΣ17.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων & παροχής φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου».
-18.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
355/2017_ΔΣ19.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
356/2017_ΔΣ20.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους
357/2017_ΔΣ21.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
358/2017_ΔΣ22.Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
359/2017_ΔΣ23.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
360/2017_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος για την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Καλαμάτα – Κρήτη.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr