Περίληψη - Αποφάσεις 18ης/2017 (22-06-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (328-337)

στις .

                          Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ                                         
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (328 - 337)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
328/2017_ΔΣ Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002144, στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».
329/2017_ΔΣ Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 139/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
330/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
1.   Επί του 3ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
331/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.   Επί του 1ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 23141/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
332/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.   Παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Καλαμάτας κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας. 
333/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
334/2017_ΔΣ5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εγκαινίων κεντρικής πύλης του πρώην στρατοπέδου Παπαφλέσσα.
 6.   Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2017, στο Δήμο Καλαμάτας.
335/2017_ΔΣ   i.   Πρόσληψη προσωπικού,  για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
336/2017_ΔΣ  ii.    Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (Υπηρεσία Κοιμητηρίου).
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
337/2017_ΔΣ Ψήφισμα για την υποστήριξη των συμβασιούχων ΟΤΑ.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr