Περίληψη - Αποφάσεις 17ης/2017 (08-06-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (291-327)

στις .

                    Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (291  -  327)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
291/2017_ΔΣ Συμπληρωματικά στοιχεία της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και Έξυπνη πόλη», που υποβλήθηκε στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020.
292/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
   Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για την στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας».
293/2017_ΔΣ Αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών εγκαινίων κεντρικής πύλης του πρώην στρατοπέδου Παπαφλέσσα.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
294/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
1.   Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Αρφαρών και Πλατέος  από τη θεομηνία της 7/9/2016».
295/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.    Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή γηπέδου Άριος». 
296/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.    Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Μετατροπή κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο». 
297/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.   Έγκριση 2ου τελικού τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευές μονώσεων σχολείων 2016».
298/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  από τη θεομηνία της 7/9/2016 στη Δ.Ε. Θουρίας».
299/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων».
300/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων Νιαρχέικου Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών».
301/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμων Καλαμάτας (τμήματα οδών Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα, Αρτέμιδος)» του Δήμου Καλαμάτας.
302/2017_ΔΣ9.    Τροποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 70 και Ο.Τ. 279 – 280.
303/2017_ΔΣ10.Τροποποίηση εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Καλαμάτας ως προς τις χρήσεις γης στη περιοχή Κορδία Καλαμάτας.
-11.Επί του 3ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
304/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδότησης μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε ετών».
305/2017_ΔΣ13.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών «Εργασίες επισκευής υπογείων κάδων». 
306/2017_ΔΣ14.Επί πρακτικού ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων σχετικά με απαλλαγή από τροφεία και διαγραφές για νήπια στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.
307/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
308/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
16. Έγκριση λύσης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
309/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
17.Παραχώρηση γραφείου στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Νοτίου Ελλάδος (Ι.Ο.Ν.Ε.).
310/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
18. Παραχώρηση βαγονιών Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων σε συλλόγους.
-19.Παραχώρηση χώρων εντός δημοτικών ακινήτων, για τοποθέτηση   αυτόματων   μηχανημάτων   πώλησης   (καφέ, νερού, αναψυκτικών, σνακ κ.α.) – διενέργεια δημοπρασίας.  
311/2017_ΔΣ20.Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.
312/2017_ΔΣ21.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
313/2017_ΔΣ22.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
314/2017_ΔΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
23.Έγκριση πραγματοποίησης  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017 για την κάλυψη αυτών.
315/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
24. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας.
316/2017_ΔΣ25.Καθορισμός αριθμού παραστάσεων σε υπαίθριο χώρο.
317/2017_ΔΣ26. Πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας.
318/2017_ΔΣ27.Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας.
319/2017_ΔΣ28.Χορήγηση - ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.
320/2017_ΔΣ29.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
321/2017_ΔΣ30.Έγκριση Κανονισμού Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.
322/2017_ΔΣ31.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
323/2017_ΔΣ32.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 137/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.
324/2017_ΔΣ33.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.
325/2017_ΔΣ34.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 36/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ¨ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε¨, η οποία φορά στην έγκριση δημιουργίας χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας.  
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
326/2017_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας.
327/2017_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος για την υποστήριξη των συμβασιούχων.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr