Περίληψη - Αποφάσεις 15ης/2017 (18-05-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (253-286)

στις .

                         Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ     
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (253  -  286)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
253/2017_ΔΣ Διενέργεια δημοπρασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
254/2017_ΔΣ3.Ένταξη της πόλης της Καλαμάτας στο ¨Δίκτυο μαρτυρικών πόλεων¨.
255/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
14. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στο Τ.Κ. Πολιανής και Άμφειας από τη θεομηνία της 7-9-2016».
256/2017_ΔΣ1.   Υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και Έξυπνη πόλη».
257/2017_ΔΣ10.Επί της με αρ. πρωτ. 13372/28-03-2017 ενστάσεως της Κ/ΞΙΑ   ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας»
258/2017_ΔΣ16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την καταγραφή και κοστολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα Τεχνικά Σκηνής του «Μεγάρου Χορού Καλαμάτας» σύμφωνα με το πόρισμα TUV.
259/2017_ΔΣ2.   Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα.
260/2017_ΔΣ4.Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
261/2017_ΔΣ5.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας.
262/2017_ΔΣ6.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας.
263/2017_ΔΣ7.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
264/2017_ΔΣ8.Υπογραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
265/2017_ΔΣ9.Εγγραφές παιδιών στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
266/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
11. Έγκριση τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ενίσχυση Δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης».
267/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
12. Έγκριση 6ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα,  τακτοποιητικού, εργασιών του έργου «Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».
268/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
13.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του Ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου».
269/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα».
270/2017_ΔΣ17.Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου πρώην Σφαγεία και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων».
271/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργα».
272/2017_ΔΣ19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την άρση του κινδύνου από την πτώση των απολεπίσεων του φέροντος οργανισμού του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και για την συντήρησή του». 
273/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά του Ιερού Ναού Αγ. Αποστόλων».
274/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση χώρων Κοιμητηρίου Καλαμάτας».
275/2017_ΔΣ22.Μεταφορά της πιάτσας ταξί της οδού Σόλωνος και καθορισμός νέων θέσεων.
276/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
23. Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
277/2017_ΔΣ24.Εκποίηση κινητού άχρηστου υλικού και ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης.
278/2017_ΔΣ25.Παραχώρηση τεμαχίων Βιολογικού Δημοτικού Λαχανόκηπου σε δημότες.
279/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
26. Επί του 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
280/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
27. Σύναψη χρησιδανείου με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την απόδοση προς χρήση στο Δήμο Καλαμάτας του αποκατεστημένου τμήματος ΧΑΔΑ Μαραθόλακκας.
281/2017_ΔΣ28.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 1ου τριμήνου, οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας. 
282/2017_ΔΣ29.Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων (Β΄ δόση έτους 2017).
283/2017_ΔΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
30.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
284/2017_ΔΣ31.Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.
285/2017_ΔΣ32.Αίτημα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.  
286/2017_ΔΣ33.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr