Περίληψη - Αποφάσεις 13ης/2017 (27-04-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (223-243)

στις .

                   Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (223 - 243)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
223/2017_ΔΣ Έγκριση όρων σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για την αναβάθμιση της εκτάσεως του 541 Ο.Τ. του Δήμου Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
224/2017_ΔΣ1.   Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
225/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.   Παραλαβή μελετών επισκευής κτιρίου πρώην κινηματογράφου «Ηλέκτρα»:    α) αρχιτεκτονική μελέτη, β) μελέτη στατικών και γ) μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
226/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα» (2ος μηχανισμός). 
227/2017_ΔΣ4.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, της Κατασκήνωσης.
228/2017_ΔΣ5.   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και γάλακτος. 
229/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
230/2017_ΔΣ7.   Κατάργηση οικογενειακών τάφων στο Δήμο Καλαμάτας.
231/2017_ΔΣ8.   Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα Genesisετών 2016 και προγενέστερων.
232/2017_ΔΣ9.   Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
233/2017_ΔΣ10.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
234/2017_ΔΣ11.Αίτημα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.  
235/2017_ΔΣ12.Έγκριση πραγματοποίησης  δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017 για την κάλυψη αυτών.
236/2017_ΔΣ13.Επί πρακτικού ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων  σχετικά με απαλλαγή από τροφεία και  εγγραφές  νηπίων στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.
237/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
14. Επί του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
-15.Επί του 2ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
238/2017_ΔΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ
16. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 62/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας περί ¨Παύσης διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Μεσσήνης¨.
239/2017_ΔΣ17.Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Καλαμάτας.
240/2017_ΔΣ18.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών.
241/2017_ΔΣ19.Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.
242/2017_ΔΣ20.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ιντερνέτ) σε πατάρι. 
243/2017_ΔΣ21.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr