Περίληψη - Αποφάσεις 12ης/2017 (11-04-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (197-222)

στις .

                    Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (197 - 222)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
197/2017_ΔΣ Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
198/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
1.     Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας  Β΄ Φάση».
199/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2015».
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

200/2017_ΔΣ

 
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας».
201/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Λαδά – Καρβέλι».
202/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ)». 
203/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Θουρίας» του Δήμου Καλαμάτας. 
204/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου».
205/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.    Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη (κτηματογράφηση -Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής)  της περιοχής Κηπούπολης Δήμου Καλαμάτας». ΔΙΑ
206/2017_ΔΣ9.    Έγκριση της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2017)» και της σκοπιμότητας εκτέλεσής της από ανάδοχο.
207/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
10. Επί του 1ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ.13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
208/2017_ΔΣ11.Επιστροφή υπόλοιπου τραπεζικού λογαριασμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Δυτικού Πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)».
209/2017_ΔΣ12.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
210/2017_ΔΣ13.Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα Genesisετών 2016 και προγενέστερων.
211/2017_ΔΣ14.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.  
212/2017_ΔΣ15.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
213/2017_ΔΣ16.Αίτημα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.  
214/2017_ΔΣ17.Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου στο Δήμο Καλαμάτας, σχολικού έτους 2017 – 2018.
215/2017_ΔΣ18.Έγκριση πραγματοποίησης  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017 για την κάλυψη αυτών.
 19.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2017, στο Δήμο Καλαμάτας.
216/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
   i.   Εργάτες Πυροπροστασίας    
217/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
  ii.   Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (κατασκήνωση ¨Αγία Μαρίνα¨)
218/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 iii.   Ναυαγοσώστες ΔΙΑΠΙ
219/2017_ΔΣ iv.   Προσωπικό για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
220/2017_ΔΣ20.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
221/2017_ΔΣ21.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
222/2017_ΔΣ22.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr