Περίληψη - Αποφάσεις 11ης/2017 (04-04-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (185-196)

στις .

                      Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (185  -  196)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

185/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  
 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), όσον αφορά στον εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
186/2017_ΔΣ   ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Πολιανής και Άμφειας από τη θεομηνία της 7-9-2016».
187/2017_ΔΣ  
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
2.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων & κατασκευή διαβάσεων πεζών» και οριστικής παραλαβής του έργου.
188/2017_ΔΣ   3.   Έγκριση δύο νέων παροχών για αρδευτική χρήση.
189/2017_ΔΣ   4.   Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου οικον. έτους 2016.
190/2017_ΔΣ   5.   Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
191/2017_ΔΣ   6.   Αίτημα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.
192/2017_ΔΣ   7.   Έγκριση διενέργειας πασχαλινών εκδηλώσεων και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης.
193/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  
8. Επί του 2ου Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 3712/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
-9.   Επί του 1ου Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ.13172/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
194/2017_ΔΣ   10.Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ».
195/2017_ΔΣ   11.Συγκρότηση επιτροπών.
196/2017_ΔΣ   12.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr