Περίληψη - Αποφάσεις 10ης/2017 (27-03-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (139-184)

στις .

                     Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (139 -184 )

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
139/2017_ΔΣ1.   Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3879/2010, άρθρο 8.
140/2017_ΔΣ2.   Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με διατακτικές προμήθειας αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών (κρέας).
141/2017_ΔΣ3.   Επί πρακτικού ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων  σχετικά με διαγραφές – εγγραφές  νηπίων στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.
142/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
22. Επί του 2ου Πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης (αρ. πρωτ. 3712/2017): «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων».
 4.   Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2017, στο Δήμο Καλαμάτας.
143/2017_ΔΣ       i.   Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & οικογενειακής Ζωής» - Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί.
144/2017_ΔΣ      ii.   Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη».
145/2017_ΔΣ     iii.   Πρόσληψη προσωπικού,  για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
146/2017_ΔΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
     iv.   Πρόσληψη προσωπικού,  για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
147/2017_ΔΣ      v.   Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (Υπηρεσία Κοιμητηρίου).
148/2017_ΔΣ     vi.   Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, για τη συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων.
 5.   Ορισμός μελών σε Επιτροπές:
-   i.      Κοσμητεία Κοιμητηρίου.
149/2017_ΔΣ  ii.      Επιτροπές Λιμενικής Αρχής.
150/2017_ΔΣ6.   Επιτροπή Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών κ.λπ.
151/2017_ΔΣ7.   Συγκρότηση επιτροπών και επανασυγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου.
152/2017_ΔΣ8.   Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
153/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βροχοπτώσεις στις Τ.Κ. Ταϋγέτου».
154/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και πίνακα αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό 15% για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Άριος από τη θεομηνία της 7-9-2016». 
155/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
11. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Πολιανής και Άμφειας από τη θεομηνία της 7-9-2016». 
156/2017_ΔΣ12.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου   «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ)».
157/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
13. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου   «Επισκευές μονώσεων σχολείων 2016». 
158/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
14. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για πολιτιστική χρήση».
159/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
15.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Μετατροπή κτηρίου ¨Αρχοντικό Δαγρέ¨ σε εκθετήριο που σχετίζεται  με τη λαογραφική – αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά». 
160/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
16.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2016».
161/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή γηπέδου Άριος».
162/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κρασπεδώσεις και φωτισμός οδού Αρτέμιδος από οδό Λεΐκων έως οδό Σπάρτης. 
163/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, κρασπεδώσεις διαφόρων δρόμων Δήμου Καλαμάτας». 
164/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ (ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ)
20.  Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
165/2017_ΔΣ21.Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.
166/2017_ΔΣ23.Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 111/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς την Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Συγγραφή της μελέτης 2/2017 «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων» της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
167/2017_ΔΣ24.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Διαμόρφωση, φύτευση και άρδευση περιβάλλοντα χώρου μνημείου ¨Εθνεγερσίας¨».  
168/2017_ΔΣ25.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων».
169/2017_ΔΣ26.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
170/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
27. Απευθείας αγορά οικοπεδικής έκτασης για την υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών.
171/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
28. Τροποποίηση του από 30/3/2016 υπογραφέντος  ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με την εταιρεία ¨ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.¨ 
172/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
29.Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου επί των οδών Παπατσώνη 4 και Μαντίκλου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
173/2017_ΔΣ30.Παραχώρηση εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών – διενέργεια δημοπρασίας.
174/2017_ΔΣ31.Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου Καλαμάτας.
175/2017_ΔΣ32.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
176/2017_ΔΣ33.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
177/2017_ΔΣ34.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
178/2017_ΔΣ35.Αίτημα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.
179/2017_ΔΣ36.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 42/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας , η οποία αφορά στην τροποποίηση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.
180/2017_ΔΣ37.Έγκριση των υπ΄αριθμ. 60/2017 και 61/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, οι οποίες αφορούν στην  έγκριση των απολογισμών, οικον. ετών 2015 και 2016, αντίστοιχα, του νομικού προσώπου.
181/2017_ΔΣ38.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής  Καλαμάτας , η οποία αφορά στην  έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
182/2017_ΔΣ39.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
183/2017_ΔΣ40.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
  ΨΗΦΙΣΜΑ
184/2017_ΔΣ Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου Καλαμάτας.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr