Περίληψη - Αποφάσεις 9ης/2017 (12-03-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (122-138)

στις .

                       Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (122-138)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.   Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Δήμου Καλαμάτας: 
122/2017_ΔΣ      i.   Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας
123/2017_ΔΣ     ii.   Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας
124/2017_ΔΣ    iii.   Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας
125/2017_ΔΣ   iv.   Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας
126/2017_ΔΣ    v.   Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας
127/2017_ΔΣ   vi.   Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας – Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή
128/2017_ΔΣ  vii.   Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
129/2017_ΔΣ viii.   Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨
130/2017_ΔΣ   ix.   Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ¨ΔΙΟΚΛΗΣ¨
131/2017_ΔΣ    x.   Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας
132/2017_ΔΣ2.   Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καλαμάτας.
133/2017_ΔΣ3.   Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας.
134/2017_ΔΣ4.   Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καλαμάτας.
135/2017_ΔΣ5.   Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Καλαμάτας.
 6.   Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
136/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αστική Ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας». 
137/2017_ΔΣ8.   Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης – Άδεια εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας «WINDΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ».
138/2017_ΔΣ9.   Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr